Konsultation till krisgrupper

Sorg och omsorg

"Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt."

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1999:7)

Ork-idé skräddarsyr utbildning, fortbildning och konsultation till krisgrupper för offentliga och privata arbetgivare

Inbjudan till konvent

Ork-idékonvent 4 och 5 nov 2017 på Villa Fridhem Härnösand

 

Läs programmet här

Återträff för kriscoacher

Välkommen till återträff


4-5 november 


Läs mer


© 2012. Ork-Idé.