sara2

Sara Dahlberg Eriksson
är socionom och studievägledare med erfarenhet från såväl skolans värld som socialtjänstens. Hon är också addiktolog med gestalt- terapeutisk fördjupning och har arbetat med behandling på Korpbergets behandlingshem. 

Sara har specialiserat sig på att arbeta med sorg och andra förluster, bl.a i samarbete med Grief Recovery Institute i USA. Hon delar med sig av erfarenheter från egna kriser och förmedlar kunskap och hopp till andra.

Den " röda tråden " i hennes yrkesliv är samtalet - individuellt, i grupp eller i föreläsningsform.
 

 

Kompetens:

  * Socionom, Högskolan i Östersund 1979.
   
  * Studie och yrkesvägledare, Umeå universitet 1989.
    
  * Addiktolog, dvs kunnig inom beroendeproblematik, Fria Universitetet Norden, 1999.
   
  * Gestaltterapeut, fördjupning på addiktologutbildning, Fria universitetet Norden, 2002.
  
  * Certifierad handledare för sorggrupper, Grief Recovery Institute, USA 2002.
  
  * Grupphandledare på systemisk och salutogen grund, utbildare Eva Redemo & Ulf Hagström, 2003.    

Inbjudan till konvent

Ork-idékonvent 4 och 5 nov 2017 på Villa Fridhem Härnösand

 

Läs programmet här

Återträff för kriscoacher

Välkommen till återträff


4-5 november 


Läs mer

Referenser

John W James
Terapeut, ägare av Grief Recovery Institute, USA.

Tel: 818-907-9600

 

Torbjörn och Helena Fjellström
Psykolog och terapeut samt stiftare av behandlingshemmet Korpberget, Waxholm

Tel: 08-541 302 20

Katarina Fichtel

Chef för ambulans sjukvården i Härnösand samt projektledare för Ambulansakademin.
Tel: 0611-51 11 72

Marie Frykland

Studierektor, Mittuniversitetet Härnösand.
Tel: 0611-86 319

Eva Redemo

Socionom, handledare och utbildare ER kompetens och utveckling AB
http://www.mareld.se (se rubrik "handledare")
Tel: 0155 - 266 986

Jenny Bendt

Projektledare, IQPC (International Quality and Productivity Center), Stockholm
Tel: 08 - 545 297 58


© 2012. Ork-Idé.