Utbildning till kriscoach

sarade

  • Vill du hjälpa människor i sorg?
  • Behöver du fördjupade kunskaper och fler verktyg som gynnar läkeprocessen?
  • Ser du behov hos människor av att samtala om existentiella och andliga frågor?

 

Ork-idé erbjuder dig utbildning och träning för att ge professionellt stöd till människor att ta sig igenom svåra passager i livet. Det kan vara dödsfall, separationer, allvarlig sjukdom mm.

 

Du kommer att kunna möta människor i akuta krissituationer, lyssna, lotsa och leda terapeutiska samtal, leda sorggrupper, fungera som stödperson i krisgrupper och kunna planera och genomföra minnesstunder, borgerliga begravningar och andra ceremonier.


Behov av kriscoach?

Människor som inte får tillräckligt stöd och där bearbetningen lämnas ofullständig, riskerar att hälsan och livskvaliteten försämras. Hela människan och hennes omgivning påverkas. För vissa människor kan ohälsan leda till långvarig sjukskrivning. Andra återgår i arbete men har tappat energi och arbetsglädje. Som kriscoach kan du förmedla att det är möjligt att läkas, bli hel och återfå kraft och livsglädje!


Vill du bli kriscoach?

Du bör ha en eftergymnasial utbildning inom området för ”människokunskap”, vara villig att genomföra uppgifter och övningar för bearbetning av egna förluster, samt vara beredd att avsätta tid för litteraturstudier och ett examensarbete.


Hur är utbildningen upplagd?

Du behöver ha bearbetat egna förluster innan du lotsar och leder andra människor genom sin process. Därför är utbildningen Kriscoach uppdelad på två nivåer. Den första är din egen bearbetning i ett s k Ork-idéprogram som omfattar fem dagar. Den andra är en metoddel som innehåller teori och övningar fördelade på fyra workshops á tre dagar.

Utbildningen är processinriktad och bygger på 12-stegsprogrammets metodik och på en helhetssyn på människan. Den öppnar 12-stegsprogrammets ”verktygslåda” och ger dig tillgång till kunskap, förändringsverktyg och gemenskap som 12-stegsprogrammet erbjuder.


Mer information finns i utbildningsbeskrivning, kontakta kursansvarig

Kursansvarig: Sara Dahlberg Eriksson, socionom, handledare och addiktolog

Kostnad: 9.500 kr för Ork-idéprogrammet (egen bearbetning) och 7.500 kr exkl moms per work-shop för metoddelen. Kostnaden inkluderar helpension samt kursbok. Kostnad för övrig litteratur tillkommer.

Omfattning: Ork-idéprogrammet omfattar 5 dagar, Metoddelen omfattar 4 workshops á tre dagar

Plats: Kurs- och konferensgården Villa Fridhem, Härnösand

Kontaktuppgifter: Sara Dahlberg Eriksson tel: 070 – 537 9664,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Se bilagor

Ansökningsblankett

 

När, var hur?

Inbjudan till konvent

Ork-idékonvent 4 och 5 nov 2017 på Villa Fridhem Härnösand

 

Läs programmet här

Återträff för kriscoacher

Välkommen till återträff


4-5 november 


Läs mer

Information

Åter i lager. Pris 150kr inkl. moms + porto

Ansökan till Kriscoachutbildning

dokument

Klicka här för att hämta ansökningsblanketten. Fyll i denna och skicka in via e-post eller vanlig post.

 

 

dokument

När, var hur?


© 2012. Ork-Idé.