Föreläsningar

forelasning 


"När det som inte får hända sker..."

Varje dag händer det olyckor och katastrofer i vår omvärld. Oftast händer det andra och inte mig själv eller mina närmaste. Men vad gör du som förälder, i din yrkesroll eller som medmänniska den dag det kommer nära inpå?


Föreläsningen innehåller en del där jag berättar min historia följt av ett avsnitt om hur sorgen drabbar
hela människan, den långa vägen tillbaka och om hur hopplösheten kan vändas till ett meningsfullt liv.
 

Många aspekter på kris tas upp, samt en teoretisk modell för hur läkning kan ske. Föreläsningens fokus kan anpassas efter beställarens önskemål, t. ex: 


Vad behövs för att läkning ska ske?
Hur vill människor bli bemötta i krisens olika faser?
Barns sorg, manligt och kvinnligt sätt att bearbeta sorg.
Vad behöver en krisgrupp för att fungera?

Existentiella frågor.

Inbjudan till konvent

Ork-idékonvent 4 och 5 nov 2017 på Villa Fridhem Härnösand

 

Läs programmet här

Återträff för kriscoacher

Välkommen till återträff


4-5 november 


Läs mer

Information

Åter i lager. Pris 150kr inkl. moms + porto


© 2012. Ork-Idé.